Rödluvan är en av de mest bearbetade och tolkade sagor som finns. Sagan kallas ibland Rödluvan och Vargen. I Sverige och Tyskland är Bröderna Grims version mest känd.

I sagan får den lilla flickan Rödluvan i uppdrag att gå hem till sin gamla mormor med en korg mat. På vägen dit träffar hon Vargen. Av Rödluvan får vargen veta att hon är på väg till mormor. Vargen passar då på att skynda sig hem till mormor, äta upp henne och därefter lägga sig i mormors säng för att invänta Rödluvans ankomst.

När Rödluvan kort därpå kommer fram till stugan tycker hon att mormor inte ser ut som hon brukar, och följande dialog utspelar sig:

Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora ögon?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall se dig bättre, mitt barn.
Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora öron?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall höra dig bättre, mitt barn.
Rödluvan: Men mormor, varför har du så stora tänder?
”Mormor”: Det är bara för att jag skall kunna äta upp dig!

Vargen äter därefter även upp Rödluvan. Dessbättre råkar en jägare kort därpå passera stugan, och han dödar snabbt vargen och skär upp dess buk, så att Rödluvan och mormor kan komma ut, chockade men oskadda.

 

”Rödluvan” av Eduard Steinbruck (1802-1882)

eduard-steinbruck-rodluvan 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser