Hurtigruten är en klassisk norsk båt linje för transport av gods och passagerare mellan Bergen och Kirkenes. Många platser som fartygen anlöper är mycket svåra och ibland omöjliga att ta sig till med bil. Båt linjen utgör fortfarande en livsnerv för många norska kustsamhällen.

Norge saknade på 1800-talet vägförbindelse mellan de nordligaste fylkena och resten av landet. Båttrafik var det enda transportvägen. Hurtigrutten började trafikeras 1893. Den första turen gick från Trondheim till Hammerfest.

 

”By vid Fjorden” målad 1893 av Anders Monsen Askevold (1834 – 1900).

askevold-2 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser