I dagarna har bonus blivit politiskt omöjligt. Det märkliga är att bonus system med rörlig lön som i sak är rätt under lång tid fått missbrukas av företagsledningarna främst i större bolag.

Genom att som i Skandia fallet ”lyfta taket” (ta bort begränsning i storlek på ersättning) har man fått orimlig bonus. Även pensionsavsättningar till ledningen har varit orimligt stora. Percy Barneviks pension från ABB är bara ett exempel i mängden.

Hur kan man då få ersättningar på dessa nivåer. Ett problem är det anonyma ägandet av bolag via fonder. Fonderna utövar ingen ägarmakt och ledningarna i bolagen får fritt spelrum att berika sig på aktieägarnas bekostnad. Man stjäl helt enkelt pengar från aktieägarna på laglig väg. Ett annat problem är som i fallet med LO:s ordförande att man inte förstår vad man beslutar om. I och för sig är inte det konstigt med tanke på att förutom sitt ordinarie arbete har hon 27 styrelseuppdrag.

Det enda rimliga är att genom ändring i aktiebolagslagen begränsa rätten till bonus och pension att vara ett bestämt procenttal av lönen och att dessa förmåner skall redovisas och fastställas på bolagsstämman.

 

”Det är fullbordat” målad 1867 av Jean Leon Gerome (1824 – 1904).

 korsfastelsen

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser