För att få besöka vårdcentralen skall man boka tid per telefon under deras telefontid på morgonen. När man äntligen kommer fram får man svaret att alla dagens tider är slut och uppmanas ringa nästa dag.

Eftersom ärendet inte är akut ringer man igen nästa dag. Det visar sig att tiderna återigen är slut. När man då frågar om det inte är möjligt att få en tid nästa dag får man till svar att ” Det tillåter inte vårt regelverk”. En försiktig undran om hur problemet skall lösas resulterar i en rekommendation att besöka akuten.

Var inte avsikten med att man skall vända sig till vårdcentralen att avlasta akuten. Det är som i vitsen ”Det är inte mitt bord”. Men man följer ju regelverket i alla fall. Kanske dags för fler privata alternativ och att låta pengarna följa patienten så denne kan betala och behandlas som kund.

 

Sjukhuset i Granada målad 1912 av John Singer Sargent (1856 – 1925).

 Sargent John Singer

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser