Många som utsätts för brott upptäcker att myndigheternas intresset för att utreda brott och lagföra brottslingar är mycket klent. Man upptäcker också att brottslingen i de fall brottet leder till åtal får mer stöd av samhället än den som drabbats av brott.

Det är en märklig ordning att ju grövre brott som begåtts ju större rätt för den åtalade att på samhällets bekostnad anlita kändis advokat. Det borde rimligtvis vara så att när samhället står för försvarare borde dessa lottas från en lista med godkända advokater vid tingsrätten. Vill man ha någon annan borde man få betala denne själv.

När offret tilldömts ett skadestånd får denne bevaka sin fordran själv eller ta hjälp av samhället. Ofta kan eller vill den dömde inte betala. Tar man hjälp av samhället så får offret betala 1200 kronor om året för att myndigheterna skall bevaka offrets fordran på den dömde. Detta är helt orimligt. Det borde givetvis vara så att den som tilldömts ett skadestånd i brottmål borde få ersättningen av staten som i sin tur driver in denna från brottslingen.

 

”Peter besöks i fängelset av Paul” målad 1480 av Fillipino Lippi  (1457 – 1504).

 Peter Visited In Jail By St Paul

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser