Genom expropriation av boende i Bua Sanddams fastigheter vill man kunna flytta hamnen i Varberg och få möjlighet att bygga exklusiva bostäder åt eliten i Varberg.

Under den socialistiska diktaturen i Rumänien beslutades under Nicolae Ceausescus ledning på 1980 talet att riva 50 000 bostäder i Bukarest i syfte att bereda plats ett nytt stadscentrum för den politiska eliten.

Räknar man in barn, barnbarn och vänner som nyttjar de fastigheter som man vill ha bort i Bua Sanddam berörs upp emot 500 personer. En tvångsförvisning som i relation till folkmängden i området kan jämföras med Ceausescus illdåd.

”Bua Strand” akvarell målad 1947 av John Hedaeus (1872-1967).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS
Denna artikel återfinns på
http://intressant.se/intressant,
samt bloggar.se
konst
kultur media

Annonser