press


Genom expropriation av boende i Bua Sanddams fastigheter vill man kunna flytta hamnen i Varberg och få möjlighet att bygga exklusiva bostäder åt eliten i Varberg.

Under den socialistiska diktaturen i Rumänien beslutades under Nicolae Ceausescus ledning på 1980 talet att riva 50 000 bostäder i Bukarest i syfte att bereda plats ett nytt stadscentrum för den politiska eliten.

Räknar man in barn, barnbarn och vänner som nyttjar de fastigheter som man vill ha bort i Bua Sanddam berörs upp emot 500 personer. En tvångsförvisning som i relation till folkmängden i området kan jämföras med Ceausescus illdåd.

”Bua Strand” akvarell målad 1947 av John Hedaeus (1872-1967).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS
Denna artikel återfinns på
http://intressant.se/intressant,
samt bloggar.se
konst
kultur media

Annonser

Vänsterns Lars Ohly hävdade i en debatt med Centerns Maud Olofsson idag på morgonen i TV att RUT avdraget (avdrag för hushållsnära tjänster) är till för de rika som ändå skulle ha råd att betala. Det var bara 3 % som fick del av avdraget och att detta betalades av övriga 97 % av skattebetalarna.

Det var intressant att höra Maud berätta att andelen låginkomsttagare som använde tjänsten var 24 % (personer med inkomst under 200000 kronor per år). Andelen medelinkomsttagare var 47 % (personer med inkomst mellan 200000 – 499000 kronor per år) och andelen höginkomsttagare 29 % (personer med inkomst över 499000 kronor per år).

Andelen höginkomsttagare var således ca en tredjedel av samtliga som använt sig av avdraget.

Vidare förhåller det sig enligt Maud så att RUT reformen inte kostar skattebetalarna något eftersom det främst är arbetslösa som fått dessa nya arbeten och att de nya jobben genererar skatteintäkter.

Lars Ohlys svar på detta var att 7 % av gruppen rika utnyttjade avdraget medan det handlade om promille i den övriga gruppen.

Med statistik kan man bevisa vad som helst. Var det inte Mark Twain som sade att det finns tre slags lögn ”lögn, förbannad lögn och statistik”.

Det är underligt är att RUT avdrag väcker så starka känslor medan ROT avdrag är helt acceptabelt. I det senare fallet är det främst män som gynnas när nya arbetstillfällen skapas och i RUT fallet är det främst kvinnor som gynnas.

Det har ju ändå hänt en del positivt för kvinnor de sista 150 åren. På 1850 talet var kvinnor omyndiga till 25 års ålder och gifte man sig fick man en ny förmyndare i sin man. Man har ju också fått rösträtt i början av 1900 talet och idag finns kvinnor även på våra sedlar om än på de lägsta valörerna 20 och 50 kronor.

”Det gamla hembiträdet ” målad 1646 av John Riley (1646 – 1691).

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

I partiledardebatten för några dagar sedan framfördes att Sverige Demokraternas framgång berodde på medias bevakning. Politikerna gör det kanske lite för lätt för sig när man påstår detta.

Oviljan att beskriva problem med rädsla att stämplas som rasist gör att vanligt folk uppfattar det som om politiker inte har någon verklighetsbild.

För att kunna lösa ett problem måste man först identifiera det. Om man inte kan debattera invandring och integration utan att beskyllas för att ”Fiska i grumliga vatten” hur skall man då kunna lösa de problem som finns.

De flesta är överens om att flyktingar som har verkligt skyddsbehov skall få stanna i Sverige. Många anser dessutom att vårdbehov och andra humanitära skäl också skall beaktas. 

Många känner någon invandrare personligen och håller med om att människor från andra kulturer berikar Sverige och att de behövs för att klara samhällets utveckling framöver. Det som de flesta tycker är svårt att förstå är att så många nyanlända tvingas att i åratal passivt vänta på besked om de får stanna eller inte.

Det är förödande om många svenskar lägger skulden för myndigheternas tillkortakommande i hanteringen av flykting och integrationsfrågorna på invandrarna. Det finns idag i det svenska samhället en tveksamhet mot att ge bostad och arbete åt invandrare. Denna diskriminering sker av både statliga myndigheter, kommuner, landsting och det privata näringslivet. Det är därför nödvändigt att man törs diskutera invandringen öppet och att man förmår se de möjligheter som invandringen innebär.

 ”Adolf Hitler” Oljemålning

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Under perioden 15:a november 2009 till 30:e april 2010 visas på Asgard Galleri och konsthandels webbsida ett urval av konstverk av konstnären Bill Flodin.

Bill Flodin föddes i Nordmaling, Västerbotten 1934 och avled i Borås 1976.

Bill Flodin kom som barn tillsammans med sin familj till Målsryd utanför Borås där han växte upp för att senare bosätta sig i Borås. Han är autodidakt. Han företog studieresor i de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike. Han deltog i samlingsutställningar i Stockholm, Halmstad och ett flertal större orter i Sverige samt separat med ett par uppmärksammade utställningar i Göteborg och Ulricehamn.

Bill Flodin hade en egen stil. Han plagierade ingen utan inrymde i sina tavlor sina innersta tankar, ömsom i mörka, ömsom i bjärta färger. Verken är präglade av en sällsam drömlik ton där ljus och skugga glider i eteriska intervaller i dunkel oändlighet med stark och återhållsam känsla och dramatik. Han snör in sina bildmönster i svarta kompositionslinjer, spiralslingrande, ofta rent abstrakta arabesker. Färgerna mellan dessa flisiga konturer går gärna i blått och rött men även ibland i en skala av svart, grått och brunt.          

Konstverken som visas på webbutställningen är utförda från1966 till 1976 och ger en representativ bild av Bill Flodins måleri under den tid han verkade.

Använd länken ”Utställning Bill Flodin” i kolummen till höger för att se utställningen.

 

”Ilsken Älgtjur” målad 1968 av Bill Flodin (1934-1976)

7 Flodin_Bill Ilsken algtjur 1968 stor 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

I dagarna har bonus blivit politiskt omöjligt. Det märkliga är att bonus system med rörlig lön som i sak är rätt under lång tid fått missbrukas av företagsledningarna främst i större bolag.

Genom att som i Skandia fallet ”lyfta taket” (ta bort begränsning i storlek på ersättning) har man fått orimlig bonus. Även pensionsavsättningar till ledningen har varit orimligt stora. Percy Barneviks pension från ABB är bara ett exempel i mängden.

Hur kan man då få ersättningar på dessa nivåer. Ett problem är det anonyma ägandet av bolag via fonder. Fonderna utövar ingen ägarmakt och ledningarna i bolagen får fritt spelrum att berika sig på aktieägarnas bekostnad. Man stjäl helt enkelt pengar från aktieägarna på laglig väg. Ett annat problem är som i fallet med LO:s ordförande att man inte förstår vad man beslutar om. I och för sig är inte det konstigt med tanke på att förutom sitt ordinarie arbete har hon 27 styrelseuppdrag.

Det enda rimliga är att genom ändring i aktiebolagslagen begränsa rätten till bonus och pension att vara ett bestämt procenttal av lönen och att dessa förmåner skall redovisas och fastställas på bolagsstämman.

 

”Det är fullbordat” målad 1867 av Jean Leon Gerome (1824 – 1904).

 korsfastelsen

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Konstnärer måste idag inte bara ha begåvning och kunskap inom sin profession. De måste också i egenskap av egna företagare kunna marknadsföra, administrera och sköta sina enskilda firmor.

Samhället gör inte mycket för att underlätta för denna grupp. Här finns inga ROT avdrag i sikte. I stället hindrar man med konstiga regelverk utvecklingen inom denna näring.

Momsfrågan är en av de saker som är direkt kontraproduktivt för konstnärer. Idag är konstnärens försäljning av egna konstverk momsbefriad upp till 300000 kronor. Säljer konstnären för mer än denna summa skall moms betalas med 12 % från första kronan. Denna märkliga regel känns orättfärdig. Säljer en konstnär genom en gallerist måste detta ske genom ett provisionsförfarande eftersom om galleristen köper konstverket av konstnären och sedan säljer det måste ta ut 25 % moms. Konstnären får genom detta inte möjlighet att sälja till gallerister och på så sätt finansiera sitt arbete. För att lösa problemet tvingas många arbeta med kundstyrda beställningsuppdrag i stället för att mer fritt skapa konstverk eller sälja till ideell förening/organisation som konstklubbar vilka är momsbefriade.

Bildar konstnären eget eller bolag med delägare för att få in kapital måste moms tas ut på all försäljning med 25 % från första kronan. Samma regler gäller för ekonomisk förening.

Motioner om en gemensam momsskatt på 6 % för all konst som finns i övriga EU har under många år lämnats till Sveriges Riksdag. Ett sådant beslut skulle undanröja tröskeleffekten för konstnärer och ge samma förutsättningar i momsfrågan för alla aktörer.

Det är skamligt att man inte lyckats lösa denna fråga under alla år som den varit aktuell. Det är en liten svag grupp som behöver förbättringen. Uppmaningen till Sveriges riksdagspartier måste bli ”Få ändan ur vagnen”.

 

”Ljuset i mörkret” målad 2009 av Tony Warren (1961- )

ljus-i-morker 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Idag är det två år sedan vi startade konstprojektet på denna blogg. 30000 besökare första året och nästan en fördubbling av antalet besök år två och totalt över 84000 sammanlagt visar att det finns ett stort intresse för beskrivande måleri utfört med klassisk teknik.

Frågan när är det dags att avsluta bloggen infinner sig då och då. Svaret ligger i att så länge besöksantalet fortsätter öka månad efter månad känns det förpliktigande att fortsätta ett tag till.

Ett stort tack till alla er som följer kåserierna på denna blogg.

 

 

”Vart är vi på Väg”

vart-ar-vi-pa-vag 

 

 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Nästa sida »