Tony Warren är konstnären i projektet. På Tony Warrens hemsida  http://www.tonywarrenart.com/ kan man läsa mer om honom, och också se en del av hans tidigare utförda konstverk.

Tony Warren

    Utställningar        

● Chicago, School of representational Art, 1996          

● Bunges kapell, Åmotsbruk, Sweden, 1997          

● New York, Gallery 54, 1997    

● Galleri Morgan Gummeson`s, Stockholm, 2001       

● Wij Säteri, Ockelbo, Sweden , 2001        

● Asgard Galleri, Borås, Sweden, 2007